HTML DOCTYPES Reference

❮ Previous Reference Next ❯

The HTML Document Type

The HTML5 declaration:

<!DOCTYPE html>
	OR
<!Doctype html>
	OR
<!doctype html>
	OR
<!DOCTYPE HTML>

The HTML 4 or XHTML declaration:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">

Valid HTML Elements in Different DOCTYPES:

TagXHTMLHTML 4HTML 5
<a>YesYesYes
<abbr>YesYesYes
<acronym>YesYesNo
<address>YesYesYes
<applet>NoYesNo
<area>NoYesYes
<article>NoNoYes
<aside>NoNoYes
<audio>NoNoYes
<b>YesYesYes
<base>YesYesYes
<basefont>NoYesNo
<bdi>NoNoYes
<bdo>NoYesYes
<big>YesYesNo
<blockquote>YesYesYes
<body>YesYesYes
<br>YesYesYes
<button>YesYesYes
<canvas>NoNoYes
<caption>YesYesYes
<center>NoYesNo
<cite>YesYesYes
<code>YesYesYes
<col>NoYesYes
<colgroup>NoYesYes
<datalist>NoNoYes
<dd>YesYesYes
<del>NoYesYes
<details>NoNoYes
<dfn>YesYesYes
<dialog>NoNoYes
<dir>NoYesNo
<div>YesYesYes
<dl>YesYesYes
<dt>YesYesYes
<em>YesYesYes
<embed>NoNoYes
<fieldset>YesYesYes
<figcaption>NoNoYes
<figure>NoNoYes
<font>NoYesNo
<footer>NoNoYes
<form>YesYesYes
<frame>NoNoNo
<frameset>NoYesNo
<h1> to <h6>YesYesYes
<head>YesYesYes
<header>NoNoYes
<hr>YesYesYes
<html>YesYesYes
<i>YesYesYes
<iframe>NoYesYes
<img>YesYesYes
<input>YesYesYes
<ins>NoYesYes
<kbd>YesYesYes
<label>YesYesYes
<legend>YesYesYes
<li>YesYesYes
<link>YesYesYes
<main>NoNoYes
<map>NoYesYes
<mark>NoNoYes
<meta>YesYesYes
<meter>NoNoYes
<nav>NoNoYes
<noframes>NoYesNo
<noscript>YesYesYes
<object>YesYesYes
<ol>YesYesYes
<optgroup>YesYesYes
<option>YesYesYes
<output>NoNoYes
<p>YesYesYes
<param>YesYesYes
<pre>YesYesYes
<progress>NoNoYes
<q>YesYesYes
<rp>NoNoYes
<rt>NoNoYes
<ruby>NoNoYes
<s>NoYesYes
<samp>YesYesYes
<script>YesYesYes
<section>NoNoYes
<select>YesYesYes
<small>YesYesYes
<source>NoNoYes
<span>YesYesYes
<strike>NoYesNo
<strong>YesYesYes
<style>YesYesYes
<sub>YesYesYes
<summary>NoNoYes
<sup>YesYesYes
<table>YesYesYes
<tbody>NoYesYes
<td>YesYesYes
<textarea>YesYesYes
<tfoot>NoYesYes
<th>YesYesYes
<thead>NoYesYes
<time>NoNoYes
<title>YesYesYes
<tr>YesYesYes
<track>NoNoYes
<tt>YesYesNo
<u>NoYesYes
<ul>YesYesYes
<var>YesYesYes
<video>NoNoYes
<wbr>NoNoYes
❮ Previous Reference Next ❯